Artis de Partis bij het wrak op Klein Curacao

Na het bezoek aan de vuurtoren is Artis doorgelopen naar het scheepswrak.

Artis de Partis bij het wrak op Klein Curacao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *